Towarzystwo Przyjaciół Krakowa w Chicago

7220 North Harlem Avenue, Chicago, IL 60631, United States

Website

(773) 218 - 1562

W grudniu 1996 roku wąska grupa pasjonatów, którzy ponad wszystko ukochali swoje dziedzictwo, zawiązała Towarzystwo Przyjaciół Krakowa w Chicago. Towarzystwo to ma wśród swoich celów promocję i przybliżanie wydarzeń kulturalnych Królewskiego Miasta poprzez organizowanie spotkań autorskich, spektakli teatralnych, koncertów i wystaw, na które zapraszane były, są i będą największe gwiazdy scen krakowskich oraz osoby wyjątkowo zasłużone dla tego wspaniałego miasta…

 

Na zebraniu TPK w dniu 9 sierpnia 2015 roku, po półrocznej kadencji Zarządu Komisarycznego, wybrano w jawnych i bezpośrednich wyborach nowy Zarząd Towarzystwa na okres 2015-2017.

A oto wyniki wyborow:

Jolanta Grocholska – Prezes

Malgorzata Turecka – Vice-prezes

Marek Pieprzyk – Vice-prezes

Wojciech Lenartowicz – Skarbnik

Tadeusz Wodka, Jerzy Litwa, Krzysztof Stolarski – grupa gospodarcza

Visited 723 times, 1 Visit today

Posted in Organizacje polonijne