Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Search

O nas

Źródło dla wysokiej jakości wszystkich naturalnych ziołowych produktów.

Herbaland jest dostarczyciela wysokiej jakości wszystkich naturalnych produktów dla zdrowia i urody oferuje szeroką gamę suplementów diety, pielęgnacji urody, herbaty i ziół. Zostaliśmy wykorzystując holistyczne podejście do zdrowia przez ponad 30 lat.Jesteśmy zobowiązani do zapewnienia naszym klientom zaufanego schronienie dla uczenia się i wymiany informacji, która przyczyni się do optymalnego zdrowia fizycznego i psychicznego samopoczucia.

Naszym głównym celem w Herbaland jest pomóc edukować naszych klientów co do najlepszych praktyk ziołowych i oferują wyłącznie z najlepszych all-naturalnych składników, aby zmaksymalizować ogólną Heath. Dokładamy wszelkich starań, aby kształcić każdego klienta o produktach, które pragną, umożliwiając im zrobić bardzo świadomej decyzji w zakresie prawidłowych produktów, które pasują do ich indywidualnych potrzeb.

Ogólnie nasz sukces zawdzięczamy niezwykle lojalnych klientów w połączeniu z wyjątkową zaangażowaniu naszych licencjonowanych farmaceutów i doświadczonego personelu. Każdy członek naszego zespołu jest przeszkolony, aby słuchać, a następnie dostarczyć najlepsze rozwiązania dla poprawy ogólnego stanu zdrowia. Oferujemy szeroki wybór produktów, które zawierają tylko naturalne składniki, wszystkie wyprodukowane przez lokalnych dostawców, a także produkty z Polski, Francji, Niemczech i Kanadzie.

Kombinacja ziół i zdrowego trybu życia może przyczynić się do dobrego zdrowia i witalności. Nasza pełna linia wszystkich naturalnych produktów obejmuje:

 • Zioła High Quality
 • ziołowe Formuły
 • Herbatki ziołowe
 • Witaminy i minerały
 • “Natural” Beauty and Healthcare Products
 • 100 z ziołowych Items & Specialty Ingredients

Herbaland otworzyła swój pierwszy sklep w Chicago w 2002 roku z wizją poprawy ogólnego stanu zdrowia i dobrego samopoczucia naszych klientów. Herbaland dzięki któremu przemysł ponad 30-letnie doświadczenie w ziołowych i składników pokarmowych organiczna zaradcze. Podekscytowany niesamowitym sukcesie pierwszej Herbaland firma od otworzyła 2 kolejne lokalizacje Chicago i 1 siłownia Park Ridge w ciągu zaledwie 5 lat.

Czy szukasz organicznych, preparatów ziołowych i naturalnej pielęgnacji ciała, Herbaland jest jedynym źródłem, czego potrzebujesz! Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych produktów lub porozmawiać z jednym z naszych wykwalifikowanych licencjonowanych profesjonalistów o swoich potrzebach, prosimy o kontakt (773) 545-6055 lub napisz do nas na info@herbaland.com .


** Zastrzeżenie. Zioła i preparaty ziołowe są klasyfikowane jako żywność i nie są przeznaczone wyłącznie do wsparcia żywieniowego. Nie jesteśmy lekarzami i nie diagnozowania lub przepisywania produktów dla każdego stanu, choroby lub choroby. Udzielamy informacji, które można stosować według własnej woli. Jeśli masz chorobę, należy skonsultować się z licencjonowanym lekarzem zdrowia.

The Source for High Quality All Natural Herbal Products.

 

Herbaland is a purveyor of high quality all-natural health and beauty products offering a wide variety of supplements, beauty care, teas and herbs. We have been utilizing a Holistic approach to health for more than 30 years. We are committed to providing our customers with a trusted haven for learning and sharing of information that will contribute to optimum physical health and mental well-being.

Our primary goal at Herbaland is to help educate our customers as to the best herbal practices and offer only the finest all-natural ingredients to maximize overall heath. We do our best to educate each client about the products they desire, enabling them to make a very informed decision on the correct products that fit their individual needs.

Our overall success is due to an extremely loyal customer base coupled with the outstanding commitment of our licensed pharmacists and experienced staff. Each member of our team is trained to listen first and then provide you with the best solution for improving your overall health. We offer a variety of products that include only all-natural ingredients manufactured by local providers, as well as products from Poland, France, Germany and Canada.

The combination of herbs and a healthy lifestyle can contribute to good health and vitality. Our full line of all natural products includes:

 • High Quality Herbs
 • Herbal Formulas
 • Herbal Teas
 • Vitamins & Minerals
 • “Natural” Beauty and Healthcare Products
 • 100’s of Herbal Items & Specialty Ingredients

Herbaland opened its first store in Chicago in 2002 with a vision of improving the overall health and well being of our clients. Herbaland brings the industry more than 30 years of experience in Herbal and Organic Nutrient Remedies. Excited about the amazing success of the first Herbaland, the company has since opened 2 more Chicago locations and 1 Park Ridge facility in just 5 years.

Whether you are looking for organics, herbal supplements or natural body care, Herbaland is The Only Source you need! For more information about our products or to speak with one of our trained licensed professionals about your needs, please contact us at (773) 545-6055 or email us at info@herbaland.com.

 

Herbaland – Jackowo
3127 N. Milwaukee Ave.
Chicago, IL 60618

Herbaland – Gladstone
NEW location across Andy’s Deli
5433 N. Milwaukee Ave.
Chicago, IL 60630

Herbaland – Belmont
5233 W. Belmont Ave.
Chicago, IL 60641

Herbaland – Park Ridge
2630 Dempster St.
Park Ridge, IL 60068

Address & Contact

Our Address

3127 N Milwaukee Ave, Chicago, IL 60618, United States

GPS

41.937772262519, -87.721503707639

Telephone

Comments 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

×